BLOG van Jan Kees Bos en Joost Roelofs, accountmanagers bij Noordhoff Professional

Samen de zorg nóg verder verbeteren. Door leren en ontwikkelen binnen verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg leuker te maken. Dat is waar we als Noordhoff Professional samen met Stichting REIN op inzetten. Práchtig dus dat we de samenwerking met deze belangrijke partner hebben uitgebreid, met de toevoeging van leerportaal Studytube aan het leer- en kennisplatform van REIN. En de samenwerking is nog lang niet uitgekristalliseerd!  

We kennen elkaar al een tijdje; Noordhoff Professional en Stichting REIN gaan inmiddels alweer zo’n vier jaar terug. REIN – dat organisaties en medewerkers in de ouderenzorg ondersteunt op het gebied van leren en ontwikkelen – besloot destijds te gaan varen op de ervaring van Noordhoff Professional en koos voor content en werkplekondersteuner AskMe. Met succes; binnen de REIN-omgeving zijn sindsdien al ruim 32.000 toetsen van Noordhoff Professional gemaakt. Geweldig natuurlijk! 

Uitbreiding naar eigen leerportaal

Maar… het succes smaakte al gauw naar meer. De gebruikers van het platform – inmiddels zijn dat er zo’n 14.000 verspreid over zeventien zorgorganisaties – hadden ook behoefte aan managementinformatiemogelijkheden, voortgang-dashboards en het bouwen van eigen leerpaden. Wat een feest dat we opnieuw onze kennis en kunde mogen gaan inzetten, dit keer door de uitbreiding van REIN met een eigen leerportaal, namelijk Studytube. Gebruikers van REIN kunnen hierdoor profiteren van een persoonlijke omgeving, waar ze aan de slag kunnen met hun eigen ontwikkeling. Ook gaan we samen online trainingen voor specifieke doelgroepen in de zorg ontwikkelen en gaan we samen aan de slag met interactieve video’s als leerinterventie. In de bibliotheek van REIN staan al ruim 240 online trainingen klaar voor gebruik. En de komende tijd breiden we dat verder uit met Zorgpad Professional trainingen voor niveau 1 en 2. 

Eigen regie wordt concreet

Met de uitbreiding is het aanbod van REIN aan leden nog completer geworden. Niet alleen qua inhoud maar ook in vorm. Want dankzij de toevoeging van het future proof platform Studytube vind je bij REIN niet langer alleen content, maar is het nu ook de plek die het gehele leermanagementproces ondersteunt, waar planning, voortgang en beoordeling samenkomen en waar eigen regie écht concreet wordt. Gebruikers van REIN profiteren van het beste van twee werelden; de inhoudelijke zorgkennis van REIN en de didactische expertise van Noordhoff Professional.  

Ervaringsdeskundigen

Of we blij zijn met deze stap? Natuurlijk! REIN en Noordhoff Professional delen hun visie op leren en ontwikkelen in de zorg. En het is ons gezamenlijke doel om de zorg te verbeteren. We zijn dan ook nog lang niet klaar met deze mooie alliantie. We willen afspraken gaan maken over het samen ontwikkelen van leercontent zoals microlearnings, over nieuwe zorgthema’s en voor specifieke niveaus. Suggesties hiervoor komen van REIN-leden zelf; zij zijn ervaringsdeskundigen en weten waar behoefte aan is. Wordt vervolgd dus! 

Jan Kees Bos en Joost Roelofs zijn senior accountmanagers bij Noordhoff Professional en beiden nauw betrokken bij de samenwerking met REIN.  

Wil je ook samenwerken met Noordhoff Professional? Neem dan contact op via professional@noordhoff.nl 

Over REIN 

REIN ondersteunt organisaties en medewerkers in de ouderenzorg op het gebied van leren en ontwikkelen. Hierin laat REIN zorg en niet-zorg medewerkers op een leuke manier online en offline leren. Sinds 17 december is REIN een stichting geworden en biedt zij haar dienstverlening aan zonder winstoogmerk, voor zowel zorgorganisaties als (zelfstandige) zorgprofessionals in Nederland.