Compliance voorkomt problemen en bespaart tijd

Het doel van compliance en risicomanagement voor een zorgorganisatie is om overzicht te hebben en bijsturing mogelijk te maken. In dit artikel leggen we uit hoe ons LMS je daarbij kan helpen.

Het doel van compliance in de zorg

Het doel van compliance en risicomanagement is om de organisatie controle te geven als gaat om het naleven van zowel de externe wet­ en regelgeving als de interne reglementen, richtlijnen, procedures en instructies om onacceptabel geachte risico’s van de gekozen risicogebieden zo goed mogelijk te beheersen en de optimale patiëntveiligheid te waarborgen. De Vereniging voor Compliance in de Zorg legt het goed uit.

Wat houdt compliance in de zorg in 

Zorginstellingen moeten goede en verantwoorde zorg leveren. Het is daarom belangrijk dat relevante wetgeving wordt toegepast in verschillende interne regels en processen. Degene die verantwoordelijk is voor compliancy stuurt aan op een efficiënte bedrijfscultuur en kan daardoor voorkomen dat er misstanden plaatsvinden. Een goed leermanagementsysteem zorgt dat de regels inzichtelijk zijn en goed geadministreerd worden. 

Compliance en risicomanagement levert duidelijke voordelen op

Goede inrichting van compliancy is noodzakelijk voor de zorg. Het zorgt voor inzicht in de voortgang, je kan zien waar de hiaten zitten. De toegankelijkheid is belangrijk voor transparantie, toezicht en verslaglegging. De datasytemen kunnen goed afgestemd worden en dat voorkomt overlap in de administratie. De rapportages voor de verschillende managementlagen maakt het noodzakelijk om met een efficiënt systeem te werken.

Maatschappelijk belang 

Het is van maatschappelijk belang dat de naleving van regels goed gaat. De normen die invloed hebben op kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie en verantwoordelijkheid, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars, moeten gewaarborgd worden. De onderwerpen die belangrijk zijn voor de compliance strategie, zijn: ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, kwaliteit en veiligheid, privacy, mededinging, eHealth, crisiscommunicatie, fraude, financiering en belastingrecht. En het voorkomen van fraude, onveilige situaties en het lekken van privacygevoelige data.   

Mededingingsregels

Het gaat om alles waaraan een zorginstelling moet voldoen. Niet alleen kwaliteitseisen en veiligheidsnormen maar bijvoorbeeld ook mededingingsregels. Iedere zorginstelling heeft een functionaris of een compliance officer die zorgt dat in de organisatie aan alle toepasselijke regels wordt voldaan. Het gaat daarbij om regels, maatregelen, uitvoering en naleving.

Compliance eenvoudiger, veiliger en slimmer 

Noordhoff biedt een vertrouwd kwaliteitsdashboard met de compliance regels van jouw organisatie. Dit combineren we met een krachtige werkplektool met microlearnings en de protocollen van Zenya en Vilans. We kunnen het bewijs van compliance met slimme technologie vereenvoudigen.  Compliance is een dynamisch proces van dagelijkse, gepersonaliseerde leerinterventies. Leren, kwaliteit & veiligheid gaan hand in hand samen. 

Vraag een demo aan en ontdek ons LMS

Door de unieke samenwerking tussen meer dan 300 zorgorganisaties, Noordhoff en Studytube, kunnen we echt het verschil maken. Voor de zorg, voor jouw organisatie én voor jouw zorgprofessionals.

Met zorg overstappen naar Noordhoff Professional 

Overstappen naar een nieuw leerplatform is voor veel zorgorganisaties geen alledaagse bezigheid. Bij het implementeren van een nieuw LMS systeem komt veel kijken. Met het overstaptraject kunnen wij jou met zorg een overstap bieden.

Vraag een demo aan en ontdek ons LMS

Door de unieke samenwerking tussen meer dan 300 zorgorganisaties, Noordhoff en Studytube, kunnen we echt het verschil maken. Voor de zorg, voor jouw organisatie én voor jouw zorgprofessionals.