Slechts iets meer dan een derde (46%) van de HR-managers in de zorg is tevreden over de hoeveelheid aandacht die hun organisatie besteedt aan leren en ontwikkelen – en dat terwijl scholing een belangrijk middel is om zorgmedewerkers aan te trekken en in dienst te houden. 70% van de HR-managers zouden hun organisatie niet als uitgesproken lerende organisatie omschrijven. 33% van hen vreest dat de eigen organisatie over tien jaar niet meer bestaat als zij niet investeert in leren en ontwikkelen. Dat blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een onderzoek onder 181 zorgorganisaties in de care- en cure-sector, uitgevoerd door Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube en Noordhoff.

Slechts 36% van de HR-managers in de zorg is tevreden over de aandacht voor leren en ontwikkelen in de eigen organisatie. De bezorgdheid is groot: 69% zegt dat, als de organisatie daaraan niets verandert, het niet zal lukken om het benodigde zorgtalent aan te trekken of te behouden. Met de huidige personeelstekorten in de sector is dat een uiterst onwenselijke ontwikkeling. Download de volledige Studytube Learning & Development Monitor 2022

Veranderende omstandigheden

Als zorgorganisaties niet snel gaan investeren in leren en ontwikkelen, zullen zij volgens 58% van de HR-managers niet in staat zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden. 33% van de HR-managers vreest zelfs dat hun organisatie over tien jaar niet meer bestaat als Learning & Development geen grotere prioriteit wordt.

“De zorg is zo onderhevig aan veranderende inzichten dat leren en ontwikkelen mee moet bewegen in hetzelfde tempo – en eigenlijk liefst nog sneller,” zegt Harold Meeuwsen, consultant Leeroplossingen bij Noordhoff.

Goed aanbod, weinig gebruik

Het merendeel van de HR-managers vindt dat hun organisatie wel degelijk voldoende cursussen en trainingen aanbiedt (65%), en dat die gemakkelijk toegankelijk zijn voor zorgverleners (65%). 55% van de personeelsmanagers vindt echter dat medewerkers dat aanbod te weinig gebruiken; slechts 35% zegt dat zorgmedewerkers voldoende eigenaarschap nemen over hun eigen leer- en groeiproces.

“Zorgprofessionals zien leren en ontwikkelen vaak nog als iets dat ze ‘moeten’ doen, of iets waarmee ze zichzelf moeten bewijzen,” stelt Meeuwsen. “Daarvoor zet je minder snel de zorgtaken aan de kant. Leren en ontwikkelen zou leuk en uitdagend moeten zijn, met een cursusaanbod dat goed aansluit op de dagelijkse praktijk van de zorgverlener.”

Belang inzien

Van de 70% die hun organisatie niet als uitgesproken lerende organisatie omschrijven, vindt 23% dat de zorgmedewerkers en directieleden het belang van leren en ontwikkelen meer moeten gaan beseffen. 9% geeft ook aan dat zorgmedewerkers meer stimulans moeten krijgen om zich te ontwikkelen, zodat het beschikbare leeraanbod ook echt inburgert. Consultant Leeroplossingen, Ilse Beemsterboer, heeft ervaring met het stimuleren van leren in de zorg. Zij geeft aan: “Leren en fun: dát is een gouden combinatie. Leren gaat beter als het leuk is. Als je een funfactor toevoegt, zoals een kletspot met leerthema’s of een escapebox voelt het minder als ‘moeten’ en heb je minder het idee dat je met leren bezig bent.”

Benieuwd naar alle bevindingen? Bekijk de Studytube L&D Monitor 2022.