Mijn naam is Paul Govers en ik werk sinds 1 maart 2022 als senior consultant bij Noordhoff Professional. Als onderwijskundige vind ik digitaal, slim en levenslang leren super interessant en ik ga dan ook met veel plezier zorgorganisaties helpen bij het implementeren van hun Leer Management Systeem (LMS).

Ik woon in Waalre en heb na mijn studie Onderwijskunde in allerlei branches als opleidingsfunctionaris gewerkt. Ongeveer 14 jaar geleden ben ik als HR-eindverantwoordelijke bij de Lumens groep (Welzijn in Eindhoven) in de zorg- en welzijnswereld terechtgekomen. Vervolgens heb ik in verschillende (opleidings)functies voor GGZ- en VVT-instellingen gewerkt. Omdat ik als ‘handige Harrie’ vaak degene was die zich bezighield met de functionele inrichting en migraties van systemen, kwam ik regelmatig in aanraking met de Learning Management Systemen van Noordhoff. Dat ik daar nu als consultant werk, was dus eigenlijk ‘meant to be.’

Levenslang leren maakt het werk interessant

Ik zie het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat medewerkers van zorginstellingen levenslang leren. Dat betekent niet dat ze persé 100 uur in een klaslokaal doorbrengen, maar wel dat ze continu bezig zijn met hun ontwikkeling. Ze moeten eigenlijk steeds geprikkeld worden om iets bij te leren. Dat houdt het werk interessant. Het LMS van Noordhoff helpt hierbij doordat iedere medewerker op persoonlijk niveau leersuggesties aangeboden krijgt. Dit kan gaan om de verplichte kwalificaties voor risicovolle handelingen, maar ook om e-learnings over bijvoorbeeld zorgtechnologie, ziektebeelden, persoonlijke effectiviteit en digitale vaardigheden. Als HR-medewerker of teamleider heb je overzicht wie welke vaardigheden nog moet aanleren of juist kan overbrengen aan een ander. Bij de implementatie van een LMS vind ik gebruiksvriendelijkheid erg belangrijk: er is al zoveel administratieve last in de zorg, dat het leren en opleiden als vanzelf moet gaan. Zo houden we de handen aan het bed.

“Er is al zoveel administratieve last in de zorg, dat het leren en opleiden als vanzelf moet gaan.”

De zorg verandert: het moet steeds efficiënter

Ik vind de zorg een geweldige plek om in te werken, omdat we het met z’n allen samen doen en ècht nuttig bezig zijn voor onze medemens. Daarnaast staat de sector enorm in de belangstelling en gaan de ontwikkelingen razendsnel. Waar we vroeger bij wijze van spreken eindeloos konden doorgaan met de behandeling van een patiënt, moet de zorg nu resultaatgericht zijn en de zorgprofessional productief. Dat vraagt om een andere, wat hardere, benadering van de bedrijfsvoering, waarbij efficiëntie en kwaliteit meer centraal komen te staan. Tegelijkertijd mogen we het belang van de patiënt niet uit het oog verliezen. Die gecombineerde focus past heel goed bij mij.

Aan een half woord genoeg

Mijn toegevoegde waarde als consultant is dat ik overal wel verstand van heb. Ik heb op zoveel plekken gewerkt, dat ik vaak aan een half woord genoeg heb om te weten wat er speelt. Dat maakt mij een stevige projectleider, maar ook een goede coach. Ik geloof sterk in ‘leren leren’ en help mensen liever om zelf op het antwoord te komen dan alles direct voor ze uit te spellen. Verder ben ik altijd positief en enthousiast, wat ik bij de andere LMS-consultants van Noordhoff ook terugzie. Het is een waar feest om in dit gevarieerde team van jonge èn ervaren collega’s aan digitale leeroplossingen te mogen werken. Ik kijk ernaar uit om dit enthousiasme in de praktijk te brengen!

Geschreven door Paul Govers (LMS consultant)